Biography

Armand Muinda Mayala “Quincy Cardinal” was born in RD Congo and started singing and dancing at a young age in the National Theatre of Congo under the guidance of the University Band. In 1994 he fled to the Netherlands. Where he lived for 13 years in limbo. He and fellow peers from Congo started a music group; a unity with new ideas that say ‘no’ to violence and to support their sometimes traumatic past. Through passion, perseverance and of course musical talent, this resulted in a striking African company. In 1997 they founded the band “The Revival Okapi” that manifested itself among others in North-South Den Bosch (3x), Festival Mundial Tilburg (2x), Dunya Festival Rotterdam, Paradiso (Amsterdam). The most memorable was with the “Nederlands Blazers Ensemble” during their New Year’s concert at the Concertgebouw in Amsterdam, various May 5th Liberation festivals and also in the Concertgebouw in Amsterdam with the Nederlands Blazers Ensemble, which was broadcasted live on Nederland 3.

Biografie

Armand Muinda Mayala “Quincy Cardinal” is geboren in de DR-Congo en begon met zingen en dansen op jonge leeftijd in het Nationale Theater van Congo onder begeleiding van de Universiteitsband. In 1994 vlucht hij naar Nederland. Waar hij 13 jaar in onzekerheid leefde. Hier richtte hij met mede lotgenoten uit Congo een muziekgezelschap op; een éénheid met nieuwe ideeën, dat ‘nee’ zegt tegen geweld en elkaar wil ondersteunen in hun soms traumatische verleden. Dankzij gedrevenheid, doorzettingsvermogen en natuurlijk muzikaal talent resulteerde dit in een opvallend Afrikaans gezelschap. In 1997 richtten zij de band “The Revival Okapi” op dat zich o.a manifesteerde op Noord-Zuid Den Bosch (3x), Festival Mundial Tilburg (2x), Dunya Festival Rotterdam, Paradiso (Amsterdam). Maar het meest onvergetelijk was met het “Nederlands Blazers Ensemble” tijdens hun Nieuwjaarsconcert in het Concertgebouw te Amsterdam, diverse 5 mei Bevrijdingsfestivals en ook in het Concertgebouw te Amsterdam met het Nederlands Blazers Ensemble, hetgeen live op Ned 3 werd uitgezonden.

AMMANN_02
AMMANN_26

Albums

In September 2003, Armand produces his 1st album “Apocalypse” which has discernible modern ‘western’ influences; soul, gospel, jazz, rap, r & b. Typical for this album is, that each song starts wonderfully quiet and limitless melodic expands to a boisterous and swinging climax, just like on stage. Making music helps seeing the times pass and in the same time not thinking about the bad experiences of life. On the 2nd album “Mbanza Longo”, recorded in 2008, their exceptional musical abilities come to their right, it shows us where (South) American music such as samba, salsa, rumba and jazz really comes from; Africa! In 2011 Amand manifests himself with a diverse group of Congolese and Angolan musicians so the occupation can be adapted to any intimate or grand occasion. In May 2014 I decided to start my own business “FugeeLife Music Productions”,  my music band also got a new name “FugeeLife“. With the “FugeeLife Foundation” I want to start a number of projects to help the parents and children in my home country  to get a better life; by building a medical clinic and a computer school… I am also working on the recording of my new album “Saka Saka Soukous”. The music in this album is varied. It puts you in motion and in tears …

Albums

In september 2003 produceert Armand zijn 1e album “Apocalypse” waarop ook moderne ‘westerse’ invloeden te bespeuren zijn; soul, gospel, jazz, rap, r&b. Typerend is dat op de plaat, net als op het podium, elk nummer heerlijk rustig en onbegrensd melodieus wordt uitgebouwd tot een uitgelaten en swingende climax. Muziek maken helpt de tijd ongezien voorbij gaan en tegelijkertijd niet te denken aan de slechte ervaringen van het leven. Op het 2e album “Mbanza Longo”, opgenomen in 2008, komen hun uitzonderlijk muzikale kwaliteiten tot hun recht, het laat horen waar (Zuid)Amerikaanse muziek zoals samba, salsa, rumba en jazz werkelijk vandaan komt; Afrika! Anno 2011 manifesteert Amand zich met een divers gezelschap aan Congolese en Angolese muzikanten waardoor de bezetting kan worden aangepast aan elke intieme of grootse gelegenheid. In mei 2014 besloot ik om met mijn eigen bedrijf “FugeeLife Music Productions” te starten. Mijn muziekband bekleed ook een nieuwe naam “FugeeLife”. Met de “FugeeLife Foundation” wil ik een aantal projecten starten om ouders en kinderen in mijn land van herkomst te helpen een beter leven te krijgen; in het bouwen van een medische kliniek en een computer school … Ik ben ook bezig met de opname van mijn nieuwe album “Saka Saka Soukous” De muziek op dit album is gevarieerd. Het brengt je in beweging en ook in tranen…

"Together we will make your event an unforgettable party!"

− FugeeLife

"Samen maken we er een onvergetelijk feest van!"

− FugeeLife